გენერალური

სასტუმროს სახელწოდება: Barın Hotel
სასტუმროს ტიპი: სასტუმრო
ქსელის კატეგორია: დამოუკიდებელი
ოფიციალური სახელწოდება: Barın Otelcilik ve Turizm AŞ
საგადასახადო ადმინისტრაცია: Hocapaşa
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1420024077
ოთახების რაოდენობა: 65
მშენებლობის წელი: 1981
ბოლო რენოვაციის წელი: 2022
ტელეფონი: + 90 212 513 91 00
მობილური ტელეფონი: + 90 537 440 48 81
მეორეული ნომერი: + 90 212 513 13 33
ფაქსის ნომერი: + 90 212 526 44 40
ელექტრონული მისამართი: [email protected]
ვებგვერდი: www.barinhotel.com
Facebook: BARIN-HOTEL-164522770270934
Instagram: barinhotel
Güvenli Turizm Sertifikası

2021 Güvenli Turizm Sertifikası